The Security Audit

We will analyze your safety status and suggest the specific solutions leading you to the lowest risk level. The audit is the right thing for individuals as well as for the government institutions (counties, cities, municipalities).

Bezpečnostní audit

Zjistíme skutečný stav vaší bezpečnostní situace a navrhneme taková  opatření, která veškerá rizika minimalizují na nejnižší možnou úroveň. Audit je vhodný jak pro fyzické osoby, firmy, tak i pro státní instituce (kraje, města, obce).

 

Protection of Individuals and/or the Estate 

We are able to provide security of both personal and business properties following a wide range of security services.

Ochrana osob a majetku

Na základě posouzení konkrétní poptávky jsme schopni zajistit bezpečnost jak soukromých, tak i obchodních subjektů.

The Private Investigation Service

After a personal consultation, we offer different kinds of surveillance services, and collectively gather evidence for possible legal use purposes.

Služby soukromých detektivů

Po osobní konzultaci provádíme sledování, kontrasledování či zajišťování důkazů použitelných ve správním, případně trestním řízení.

 

Secure Personal and Business Meetings

Do you require absolute confidentiality of your negotiations? We guarantee to avoid any forms of interception and if necessary, we can offer also a physical protection.

Bezpečná osobní i pracovní schůzka

Požadujete absolutní diskrétnost vašich jednání? Zaručíme zamezení jakékoliv formy odposlechu a v případě potřeby i fyzickou ochranu.

 

Minimizing Your Costs

Our system was built to reduce the cost for a personal or commercial use. We can advice you on providing you records for any internal affairs.

Snížení vašich výdajů

Součástí našich služeb je i nabídka externí spolupráce například formou poradenství při optimalizaci nákladů na bezpečnost či řešení zaměstnanecké kriminality.

 

 

Facebook share