Providing security. Being discreet. We do eliminate the mistrust in both private and business life. We do know how to keep people, data and estate safe.

We have over 30 years of professional experience. 

Poskytujeme bezpečnost. Zajišťujeme diskrétnost. Eliminujeme nedůvěru jak v soukromém, tak obchodním životě. Víme, jak ochránit osoby, informace i majetek.

V oblasti bezpečnostní problematiky disponujeme 30-ti letou praxí.

 

SARAScanning, Analysis, Response, Assessment.

For all our services we use the following steps:

1. Collecting the information      2. Analyzing the problem deeply      3. Taking steps in the problem solving process       4. Assessing the results of the process

U všech našich služeb používáme následující kroky:

1. Sběr informací    2. Analýza specifického problému do hloubky    3. Reakce na problém    4. Vyhodnocení výsledků zvoleného postupu.

 

Facebook share